Системи за видеонаблюдение


Основни изисквания при проектиране и изготвяне на системи за видеонаблюдение...
 

Аспектомат


аспектоматът е диапроекционен апарат за статична екранна проекция. Проекционните материали които използва се наричат диапозитиви. Те са с размер 24x36 mm и се изработват чрез фотография от специална позитивна фотолента...
 

Методи за настройка на телевизионен приемник за спътникова телевизия /антена,конвертор,тунер/


Телевизията е област от техниката, при която е постижимо, да се предават на разстояния подвижни и неподвижни обекти. Съществуват 3 основни начина за разпространение на телевизионни програми...
 

Кодиране на източника MPEG - 2


В цифровата телевизия аналоговите видеосигнали се преобразуват и се обработват, съхраняват и предават в цифрова форма. Обратното им превръщане в аналогови сигнали става непосредствено преди самото възпроизвеждане...
 

LCD дисплеи


Tечните кристали са по-близо до течно състояние отколкото до твърдо. Tрябва им определено количество топлина за да се превърнат от твърдо състояние в течен кристал, а при по силно загряване се превръщат от течен кристал в реална течност...
 

Проектиране на усилвател на мощност


Драйверното стъпало се състои от транзисторите т5 (в свързване схема общ емитер с динамичен товар) и т6 (генератор на ток, явяващ се в схемата динамичния товар)...
 

Определяне на нискочестотните параметри на озвучително тяло, състоящо се от три високоговорителя (нискочестотен, средночестотен и високочестотен) и пасивна мембрана


Високоговорителите са електроакустични преобразуватели, позволяващи да се получат акустични трептения в резултат на въздействието на електрически сигнали...
 

Апарати за статична екранна проекция


Видове проекционни апарати, устройство и принцип на действие...
 

Квадратурна амплитудна модулация


Амплитудна модулация на носещия сигнал (ask модулация) практически рядко се използва при предаването на цифрова информация. Използва се обаче комбинация от амплитудна ask и фазова psk модулация от по-висока степен...
 

Проектиране на високоговорител с пасивна мембрана


Резонантна честота f0. това е честотата, при която модулът на пълното входно електрическо съпротивление на високоговорителя получава своя максимум при възходящо изменение на честотата...

Избрани критерии за търсене

Видео техника
Ограничаване на резултатите

По Авотрство